ANKARA ÜNİVERSİTESİ’NE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK

admin avatarı

05.01.2015 TARİHLİ SABAH GAZETESİNDE YAYIMLANMIŞTIR. SON BAŞVURU TARİHİ 20.01.2015 MESAİ BİTİMİDİR.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesine göre Üniversitemizde toplam 11 pozisyona 657  sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

01 Hemşire 6 KPSSP3 *Lisans düzeyinde eğitim veren Hemşirelik bölümünden mezun olmak,

01.01.1984 ve sonrası doğumlu olmak.

02 Biyolog 2 KPSSP3

*Lisans düzeyinde eğitim veren Biyoloji bölümünden mezun olmak.

*En az bir yıl süreyle moleküler yöntemlerle yüksek çözünürlükte doku

tiplendirmesi ve akraba dışı doku bankasında çalışma deneyimi olmak bu

deneyimi belgelendirmek. (Hizmet özel sektörde geçmiş ise bu hizmeti SGK

hizmet dökümü ile belgelendirmek.)

*İmmunogenetik alanında kongre ve kurslara katılmış olmak. (Kurs veya

kongrelere katılımı sertifika ile yada katılım belgesi ile belgelendirmek.)

03 Fizyoterapist 1 KPSSP3

* Lisans düzeyinde eğitim veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünden

mezun olmak.

*01.01.1975 ve sonrası doğumlu olmak.

04 Diyetisyen 1 KPSSP3

* Lisans düzeyinde eğitim veren Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun

olmak.

*01.01.1975 ve sonrası doğumlu olmak.

05 Diğer Sağlık Personeli

(Fizyoterapi Teknikeri) 1 KPSSP93 *Meslek Yüksekokullarının fizyoterapi programından mezun olmak.

TOPLAM 11

I- GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2) 2014 KPSS (B) gurubu sınavına girmiş olmak.

3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları

iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

5) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet

sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde

Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl

geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu

tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

II- BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

Başvuruda bulunacaklar bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

1) Başvuru Formu (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır),

2) Diploma fotokopisi,

3) 1 adet vesikalık fotoğraf, (Başvuru Formu için)

4) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

5) 2014 yılı KPSS sonuç belgesi, (İnternet çıktısı)

6) Biyolog Pozisyonu için;

a) En az bir yıl süreyle moleküler yöntemlerle yüksek çözünürlükte doku tiplendirmesi ve akraba dışı doku bankasında çalışma

deneyimi olduğuna dair belgenin fotokopisi, (Hizmet özel sektörde geçmiş ise bu hizmeti SGK hizmet dökümü ile

belgelendirmek.)

b) İmmunogenetik alanında kongre ve kurslara katılmış olduğuna dair sertifika veya katılım belgesinin fotokopisi ile,

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Tandoğan/Ankara adresine

müracaat etmeleri gerekmektedir.III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Posta yolu ile yapılan başvurularda, başvuru için istenilen belgelerin Personel Daire Başkanlığına son başvuru tarihi

mesai saati bitimine kadar ulaşması gereklidir. Postadaki gecikmeler kabul edilemeyecektir.

Başvuru sonunda KPSS puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan ve yedek kazananların listesi

http://personeldb.ankara.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat

yapılmayacaktır. KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile boş bulunan pozisyonun 4 katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazanan

atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır.

Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Tandoğan / ANKARA adresine elden

teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını kaybeder.

IV-ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Dilekçe, (Sözleşmeli Personel Şubesinden temin edilecektir)

2) 4 adet vesikalık fotoğraf,

3) Diploma fotokopisi, (Aslı ibraz edilecek)

4) Nüfus cüzdanı fotokopisi, (Aslı ibraz edilecek)

5) 2014 yılı KPSS sonuç belgesi, (İnternet çıktısı)

6) Mal Bildirim Beyannamesi, (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir)

7) Beyan Formu, (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir)

8) Biyolog Pozisyonu için;

a) En az bir yıl süreyle moleküler yöntemlerle yüksek çözünürlükte doku tiplendirmesi ve akraba dışı doku bankasında çalışma

deneyimi olduğuna dair belgenin fotokopisi, (Aslı ibraz edilecek) (Hizmet özel sektörde geçmiş ise bu hizmeti SGK hizmet

dökümü ile belgelendirmek.)

b) İmmunogenetik alanında kongre ve kurslara katılmış olduğuna dair sertifika veya katılım belges0inin fotokopisi (Aslı ibraz

edilecek).

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir