ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN AİLE HEKİMLERİNE KÖTÜ HABER

admin avatarı

ANAYASA Mahkemesi, aile hekimlerine fazla mesai ve nöbet zorunluluğu getiren yasal düzenlemenin angarya değil, sağlık hizmetlerinin gerekliliğinden kaynaklı olduğunu belirtti. Aile hekimleri ile buralarda çalışan hemşirelerin iş bırakma eylemi yapmalarına neden olan yasal düzenlemenin iptal isteminin reddi kararının gerekçesi açıklandı.

Anayasa Mahkemesi, Resmi Gazete’de yayınlanan gerekçeli kararında, başvuruda bulunan Danıştay 5’inci Dairesi’nin, “Düzenleme angarya yasağına aykırıdır” görüşüne karşılık “Sağlık hizmetleri doğrudan yaşam hakkı ile ilgili olması nedeniyle diğer kamu hizmetlerinden farklıdır. Sağlık hizmetlerinin temel hedefi olan insan sağlığı ve yaşamı mahiyeti itibariyle ertelenemez bir özelliğe sahiptir” dedi.

Aile hekimlerine zorunlu olarak fazla mesai yaptırılması ve yine zorunlu nöbet tutturulmasıyla kamu yararının amaçlandığını belirten Mahkeme, “Doğrudan ve dolaylı şekilde öngörülen nöbet uygulaması, devletin pozitif yükümlülüğü gereği almak zorunda olduğu tedbirlerden biridir” görüşünü savundu.

Mahkemenin kararında, sağlık hizmetlerinin yürütülmesinin devlet için ödev, bu hizmete ulaşmanın da kişi için bir hak olduğuna işaret edilen kararda şöyle denildi:

“Devletin bazı zorunlu hallerde sağlık hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için kamu çalışanlarını başka bir kurumda geçici olarak görevlendirmesi nöbet karşılığı ücret ödemesini öngörmesi gözetildiğinde, zorla çalıştırma olarak değerlendirilemez.”

Kararda, aile hekimleri ile aile sağlığı elemanlarının kendilerinin kabul ettiği sözleşmeyle çalıştıkları kaydedildi ve bu nedenle ek ücret aldıkları şöyle anlatıldı:

“Sözleşmenin sona ermesi durumunda yenilemek kendilerine bağlıdır. Ayrıca söz konusu nöbet, ücret karşılığı tutulan bir nöbet olup tamamen sınırsız değildir… Ayrıca bu ücret yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetler için yüzde elli oranında artırımlı ödenecektir.”

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir