Aile Sağlığı Merkezi Çalışanları Nöbetleri Protesto Etti

admin avatarı

Aile sağlığı merkezi çalışanları, kamu hastane acilleri ve 112 istasyonlarında ayda asgari 8 saat nöbet uygulaması getirilmesini protesto etti.

Zeytinburnu’ndaki İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü yakınlarında bir araya gelen aile sağlığı merkezi çalışanları, burada yaptıkları açıklamada, yıllardır sorunların birinci basamak sağlık çalışanlarının, sağlık hizmetlerinin aksadığı birimlerde çalıştırılarak giderilmeye çalışıldığını savundular.

Aile sağlığı merkezi sağlık çalışanlarına Torba Yasa ile kamu hastane acilleri ve 112 istasyonlarında ayda asgari 8 saat nöbet uygulaması getirildiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Suriye’de yaşanan savaş ile halkımız birçok salgın hastalık riskiyle karşı karşıya kalmıştır. Yıllar önce kökünü kuruttuğumuz çocuk felci, toplumu tehdit etmeye başlamış, kızamık ve su çiçeği salgın düzeyine varmıştır. Koruyucu sağlık hizmetlerine en çok ihtiyaç duyacağımız hassas bir dönemden geçerken, aşı kampanyalarını sağlık meslek lisesi öğrencilerinden alınan desteklerle yürütürken, yani çocuklarımıza aşı yapacak sağlık çalışanı bulmakta zorlanırken, bu alanı en iyi bilen, yürüten, birinci basamak sağlık çalışanlarını ayrı bir mesleki eğitim ve deneyim gerektiren hastane acillerinde görevlendirmek hangi nesnel gerekçelere dayanmaktadır?”

İstanbul Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Esin Şener yaptığı konuşmada, bireylerin sağlık durumunu stabil halde tutmak için çalıştıklarını ifade ederek, “Ama artık çıkarılan mevzuat, kanunlar ve genelgelerle sağlık durumumuz eksiye gidiyor. Şunu bilmeliler ki, biz sağlıklı olmadığımız sürece, hastalarımıza sağlık veremeyiz. Bu acil nöbetleri nöbetleri tuttuğumuz zaman salgın ve kronik hastalıkların artışından sorumlu olamayız. Bunun mesulleri, bu genelgeyi, kanunu çıkaranlardır” diye konuştu. Katılımcılar, daha sonra konuyla ilgili İstanbul Sağlık Müdürlüğü’ne dilekçe verdi.

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts