AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARI İŞ YÜKÜ ALTINDA EZİLİYOR

admin avatarı

Gizem TABAN / Özel Haber

Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının iş yükü altında ezildiklerini söyleyen Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı  Dr. Hakan Uzun , ‘’Sağlık Ocağında zamanında bir hekim 1 hemşire 1 ebe 1 sağlık memuru, 1 çevre sağlığı teknisyeni, 1 laboratuvar teknisyeni 1 şoför 1 hizmetli olmak üzere 8 kişinin yaptığı işi şu anda bir hekim ve bir aile sağlığı elemanı yapmaya çalışıyor’’ dedi.

Uzun şöyle konuştu :

 

”İŞ YÜKÜ YÜZÜNDEN GÖREVLERİNİ BIRAKIYORLAR”

”Aile hekimliği Birimi , bir hekim ve bir aile sağlığı elemanı toplam iki kişiden oluşuyor.Sağlık Ocağında zamanında bir hekim 1 hemşire 1 ebe 1 sağlık memuru, 1 çevre sağlığı teknisyeni, 1 laboratuvar teknisyeni 1 şöfor 1 hizmetli olmak üzere 8 kişinin yaptığı işi şu anda bir hekim ve bir ase yapmaya çalışıyor.Aile Sağlığı Çalışanları iş yükü altında ezilmektedir.Şu anda aile sağlığı elemanları bu iş yükünü kaldıramadıkları için görevlerini bırakıp devlet memurluğuna geri dönmektedirler.

 

”KANUN HALA UYGULANMIYOR”

Şu anda aile sağlığı elemanı açığı gittikçe artmaktadır. Aile Hekimleri tek başına çalışmak zorunda kalmaktadırlar.AHEF olarak bakanlıktan istemiş olduğumuz 2. aile sağlığı elemanı için yönetmelik değişikliği yapılmış her 3 aile hekimine bir aile sağlığı elemanı verilmesi yasalaşmasına rağmen hala bu kanun uygulanmamaktadır.

”NÖBETLER İŞ YÜKÜNÜ DAHA DA ARTTIRIYOR”

Bu durumda aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları artar iş yükleriyle başa çıkamaz hale gelmişlerdir.Birde bunların üstüne nöbet görevlerinin eklenmesi iş yükünü daha da artırmıştır.”

AHEF 2. Başkanı Dr. Hakan Uzun ağır iş yükü sorunu için çözüm önerilerini şöyle sıraladı :

”İlk etapta aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının iş yükü analizin yapılması gerekmektedir. İkinci olarak aile hekimlerine yüklenmek istenen bir çok iş gerçek sahipleri tarafından yapılmalıdır.

1. Defin nöbetleri : Yasa ile belediyelerin görevidir.Belediye hekimleri tarafından yapılması gerekir. Belediyeler bu işi yapmak istemediklerinden bu angarya aile hekimlerine yıkılmıştır.

2. Adli nöbetler : Adalet Bakanlığına bağlı adli tıp kurumunun görevidir. Adli tıp kurumu bu görevi eleman azlığından yapamadığından bu görevde aile hekimlerine yıkılmıştır..

3. Acil nöbetleri : Acil nöbetleri kamu hastaneleri birliğine bağlı hastanelerin görevi olmasına rağmen yılda 90 milyon acil hasta başvurusu sebebiyle bu görev aile hekimlerine yıkılmaya çalışılmıştır.Acil nöbetlerinin yanında hastanelerin bakması gereken acil hastaları ASM-TSM nöbetleri ile aile hekimlerinin bakması için yeni bir angarya getirilmeye çalışılmaktadır.

4. Sağlık raporları : Bir çok bakanlık vatandaşlardan sağlık raporu istemekte bunun için vatandaşı aile hekimlerine yönlendirmektedir. Oysaki sağlık bakanlığının çıkartmış olduğu sağlık raporlaraı yönetmeliğine diğer bakanlıklar uymamakta, aile hekimlerine iş yükü olarak bu durum yansımaktadır.

5. İşe giriş raporlar : Aslen iş yeri hekiminin görevi olmasına rağmen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işe giriş raporlarınıda görevi olmamasına rağmen aile hekimlerine vermeye çalışmaktadır.Bunun gibi bir çok aile hekiminin görevi olmayan, aile hekimliği kanunun 2. Maddesinde yer alan aile hekimlerinin görev tanımında yer almayan bir çok konu ve iş aile hekimlerine yıkılmaya çalışılmaktadır.

6. Suriyeli hastalar bakımı : Bu hastaların bakımı TSM lerin görevi olmasına rağmen bu görevde aile hekimlerine yılıklmaya çalışılmaktadır.Sonuçta aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları gerçek görevleri olan aşı, gebe, loğusa, bebek ve çocuk izlemleri gibi koruyucu sağlık hizmetlerini yapamaz hale getirilmek istenmektedir.

Çözüm önerisi olarak aile hekimlerine görevi olmayan angaryaların kaldırılmasını ve kanun ve yönetmelikte yer alan ikinci aile sağlığı elemanı verilmesi durumunda sorunlar çözülecektir.”

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir