AİLE HEKİMLİĞİ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ

admin avatarı

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Sağlık Bakanlığı’ndan söz konusu yönetmelikte yapılan değişiklikler ve yeniliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Yönetmelikte yapılan düzenlemeye göre, yeni açılan ve Halk Sağlığı Müdürlüğünce bina gösterilemeyen aile sağlığı merkezlerinin oluşturulması için, aile hekimlerine açıldıkları tarihten itibaren ilk 10 ay boyunca tam cari gider ödenecektir” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından taşınmazların, aile hekimlerine kiraya verilmesi konusunda farklılıkları ve eşitsizlikleri gidermek için kiralamaya ilişkin bir hükmün de yönetmeliğe eklendiğinin belirtildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

“Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının sözleşme dönemleri 2 yıl olarak düzenlenmiştir. Ayrıca sözleşme dönemi sona ermeden ek yerleştirme ile başka bir aile hekimliğine yerleşen aile hekimleri yeni sözleşme imzalanmadan mevcut sözleşmelerine göre görevlerini sürdüreceklerdir. Aile hekimine kayıtlı kişiler arasına yer alan özellikli nüfusun (gebe, çocuk vb.) ödenecek ücrete esas 4 bin kişi içerisinde öncelikli olarak yer alması için düzenleme yapılmıştır. Böylelikle özellikli nüfusa hizmet veren aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına hakkaniyetli bir ödeme yapılması sağlanmıştır.”

YILLIK İZİNLERDE ÜCRET KESİNTİSİ YAPILMAYACAK

Açıklamada, tek birimli aile sağlığı merkezlerinde görev yapan aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının 7 güne kadar olan yıllık izinlerinde ücret kesintisinin olmayacağı, bir yılda 30 güne kadar Bakanlık veya Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından eğitimlerde görevlendirilen aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına ödemelerinin de tam olarak yapılacağı aktarıldı.

Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına daha önce Türk lirası üzerinden yapılan ödemelerin yerine, 4/B’li personelin tavan ücretlerinin belli oranlarda hesaplanarak ödenmesi yöntemi olan “oran metodu” getirildiği de belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Gezici sağlık hizmeti giderlerinde ise daha önce kişi başına yapılan ödeme yerine, kilometre ve hizmet verilen kişi sayısına göre ödeme yapılması şeklinde değiştirilmiştir. Aile hekimleri sözleşmelerin feshine ilişkin ihtar puanları, hizmet gerekleri ve yetkili mercilerce sözleşmenin feshinde zaman aşımı konusunda tereddüde neden olan hükümler yeniden düzenlenmiştir. Yönetmeliğe Sözleşmeli Aile Hekimliği uzmanlık eğitimindeki ödemelere ilişkin usul ve esaslar eklenmiştir. Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının izin süreleri yeniden düzenlenerek iyileştirmeler sağlanmıştır.”

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts