Aile Hekimlerine Zorunlu Nöbete İptal

admin avatarı

İstanbul Aile Hekimleri Derneği’nin, aile hekimlerine nöbet düzenlemesini içeren yönergenin iptali için açtığı dava sonuçlandı. Danıştay 5’inci Dairesi, aile hekimlerine fiili ya da icap nöbetini zorunlu kılan yönergeyi iptal etti.

 İstanbul Aile Hekimleri Derneği (İSTAHED), Sağlık Bakanlığı’nın  03/08/2011 tarihli 25143 sayılı onayı ile yürürlüğe giren Toplum Sağlığı Merkezlerinin Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönergenin 21/1 maddesinde yer alan;“…mesai saatleri dışında toplum sağlığı merkezinde, aile sağlığı merkezinde veya başka yerde…aile hekimleri… dahil edilebileceği fiili veya icap şeklinde bir nöbet sistemi oluşturarak yürütür.” ibaresine karşılık İSTAHED tarafından yönergenin iptali gerekçesiyle dava açılmıştı.

İSTAHED açtığı davanın gerekçesi olarak, aile hekimliğinde nöbet düzenlemesinin yönerge ile yapılmasının temel Kanun ve Yönetmelik hükümlerine aykırı olduğunu ve doalyısıyla da temel düzenleyici kuralların dışına çıkıldığını belirtmişti.

Danıştay 5’inci dairesi, İSTAHED’in açtığı davayı değerlendirip karara bağladı. Kararda, Aile hekimlerine hangi konuda, ne tür görevlerin verielceğinin Yönetmeliklerle belirlenebileceği hükme bağlandı ve üst hukuk normlarına uygun olmayan bir şekilde, Yönerge ile dava konusu düzenlemelerin uygulanmaya konulmasında, hukuka uyarlık görülmedi.

Bütün bu gerekçelerle Danıştay  5’inci Dairesi, “…mesai saatleri dışında toplum sağlığı merkezinde, aile sağlığı merkezinde veya başka yerde…aile hekimleri… dahil edilebileceği fiili veya icap şeklinde bir nöbet sistemi oluşturarak yürütür.” ibaresinin iptaline karar verdi.

Diğer taraftan bu hafta sonu görüşülecek Torba Yasa’da olduğu gibi Kanunla düzenlenmiş bir durumda durumun değişeceği öngörülüyor.

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir