AİLE HEKİMLERİ PERŞEMBEYE DİKKAT!

admin avatarı

30 Ekim 2014 Perşembe günü saat 09,30’da anayasa mahkemesi toplantısında sağlıkla alakalı birçok önemli madde görüşülecek.

Yapılacak Mahkeme Toplantısı Gündeminde Ocak ayında değiştirilen ve içinde Tam Günden Aile Hekimlerine nöbetin de bulunduğu konular görüşülecek.

Mahkemede görüşülecek Aile hekimliğiyle ilgili madde:

MADDE 52 – 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş; yedinci fıkrasında yer alan “tetkik ve sarf malzemesi giderleri” ibareleri madde metninden çıkarılmış ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinde belirtilen yerlerde haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında ayda asgari sekiz saat; ihtiyaç hâlinde ise bu sürenin üzerinde nöbet görevi verilir.”

“Bunlara entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde artırımlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere, 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi çerçevesinde nöbet ücreti ödenir.”

“Aile hekimlerince talep edilen tetkik ve sarf malzemelerinin giderleri halk sağlığı müdürlükleri tarafından hak sahiplerine ayrıca ödenir.”

DİPNOT: Ayrıca Görüşülecek Tam Gün Maddesi de mahkemede görüşülecek konular arasında yer almaktadır. (MADDE 11 – 4/11/1981tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilen altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve maddeye fıkralar eklenmiştir.)

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir