Adıyaman İl Temsilcimiz Ahmet YILDIRIM “Memur Zammı” Sorununa Dikkat Çekti

admin avatarı

“MEMURA TEMMUZDA ZAM DA YOK, ENFLASYON FARKI DA”

BASK (Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyon) Adıyaman İl Temsilcisi H.Ahmet YILDIRIM bir basın açıklaması yaparak,  2000’li yıllardan beri memurların ilk kez temmuz ayı zammı ve enflasyon farkı alamadıklarını söyledi.

İşçilerin toplu sözleşme gereği enflasyon farkını alacaklarını, ancak memurların enflasyon farkının yetkili sendikalar tarafından hükümete ikram edildiğini belirten ADIYAMAN İl Temsilcisi H.Ahmet YILDIRIM, basın açıklamasında şöyle dedi:

“TÜİK tarafından açıklanan Haziran  ayı 0.31’lik  TÜFE  oranı ile  birlikte 2014 yılının ilk altı aylık dönemi için tüketici fiyatları enflasyonu yüzde 5,70’e ulaşmıştır. Açıklanan bu rakam ile, Hükümetin 2014 Programındaki yüzde 5,3’lük tahmini TÜFE yıl sonu oranı da aşılmıştır.

Memurlara ve emeklilerine 2014 yılı için verilen net 123 TL tutarındaki yıllık artış, açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamı ile erimiş, tüm memurlar ve emeklileri alacaklı duruma geçmiştir.

Memurlar, Mart ayından itibaren yüzde 20’lik vergi dilimine girmeye başlamışlardır. Yeni vergi dilimi için ödenen vergi miktarı yüzde 5 oranında arttığı için maaşlardaki kayıplar, enflasyon farkının da ödenmemesi nedeniyle ikiye katlanmıştır.

Hükümet, toplu sözleşme metnini bir kenara atarak, memur ve emeklilerin enflasyon farkını ödemelidir.

TEMMUZ AYINDA MAAŞ ARTIŞI YOK

Yetkili sendikalar ile hükümet arasında imzalanan toplu sözleşmede, 2015 yılı için enflasyon farkı konulduğu halde,  2014 yılı için enflasyon farkı ile ilgili madde konulmamış, enflasyon farkları hükümete hibe edilmiştir.

Oysa TÜRK-İŞ’e bağlı işçiler toplu sözleşmelerinde olduğu için 2014 yılı için enflasyon farkı alacaklardır.

Bu çifte standardın sorumlusu vesayetçi sarı sendikalardır.

Örgütlü gücün işverenlere peşkeş çekilmesi yani sarı sendikacılık uygulamaları Türkiye için yeni değildir. Ama sarı sendikalar bile, üyelerinin gözlerini boyayabilmek için işverenden bir şeyler alırlar.   Bizde yeni olan, iktidardan bir şey almak yerine iktidara mevcut ve kazanılmış hakları ikram etmeğe başlamaktır.

Sendikalar, üyeleri adına yeni kazanımları özellikle seçim dönemlerinde alırlar. Peşpeşe üç seçimin yapıldığı bir süreçte, bir şey alamamak, adam gibi pazarlık yapamamak, dahası, var olan hakları iktidara peşkeş çekmek sarı sendikacılıktan da öte bir davranıştır.

Utanç verici bu yaklaşımı şiddetle ve nefretle kınıyoruz.

TÜFE DEĞİL ÜCRETLİLER İÇİN GEÇİNME ENDEKSİ İSTİYORUZ

BASK olarak, TÜFE hesaplanmasında kullanılan enflasyon sepetini yeterli bulmuyoruz. Ücretinden başka geliri olmayanlar için, kendi tüketim kalıplarına göre ücretliler için geçinme endeksinin uygulamaya konulmasını istiyoruz.

Ulaşımdan  akaryakıta kadar yağmur gibi zamların yapıldığı bir dönemde aylık enflasyonun yüzde 0, 31  olarak açıklanması kabul edilebilir  değildir.

Sosyal tarafların da katımıyla belirlenecek ücretliler geçim endeksi uygulaması memuru ve emeklilerini rahatlatacak tek çözümdür.

MEMURA BÜYÜMEDEN DE PAY YOK

Türkiye’nin bu iktidar dönemindeki yıllık büyüme oranları geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelere örnek gösterilirken, büyümeden sosyal tarafların yararlanamaması, memur ve emeklilere büyümeden pay verilmemesi açık bir adaletsizliktir.

Büyümenin yüzde 30’luk bölümü emeğin hakkıdır ve bu hak sahiplerine ödenmelidir.

Milli gelirin adil bölüşülmemesi sosyal olayların tırmanmasının asıl sebeplerinden biridir.

Türkiye’de en yüksek  gelir sahibi yüzde 20’lik dilim milli gelirin yaklaşık  yüzde 55’ini alırken, en fakir yüzde 20’lik dilim ise yüzde 5’ini almaktadır. Aradaki 10 kat farkın izahı mümkün değildir.

MEMURLAR TORBA KANUNDA DA YOK

Kamuoyunda torba kanun olarak bilinen ve halen Plan ve Bütçe Komisyonu gündeminde bulunan Tasarıda, vatandaşlık görevini yerine getirmemiş, devlete ödemesi gerekenleri haksız bir şekilde sermaye  olarak kullanarak kârına  kâr  katmış olanlara yüz milyar lira üzerinde kıyak geçilip af çıkarılırken, memurların lehine tek bir düzenleme bulunmamaktadır.

Üstelik tasarıda, memurların hukuk güvencesini ortadan kaldıran ve mahkeme kararlarının uygulanmasını önleyen düzenlemeler yer almaktadır.

Maden işçilerinin fazla mesai ücretleri haklı olarak artırılırken, memur fazla mesai ücretinin hala saat başına 1 lira 54 kuruş olması kabul edilebilir, anayasanın eşitlik ilkesi ve  hakkaniyete uygun  bir tutum değildir.

İktidar memur ve emeklilerini gözden çıkarmışsa bunu açık açık söylemelidir. Maşa kullanarak, sarı sendikaları kullanarak, kazanılmış hakları birer birer geri almak sosyal devlete de, hukuk devletine de yakışan bir tavır değildir. ”

http://www.yamanhaber.com/haber/283/yildirim-memura-temmuzda-zam-da-yok-enflasyon-farki-da.html

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts