2015 YILINDA SÖZLEŞMESİ DEVAM EDECEK SAĞLIK PERSONELLERİ BELLİ OLDU

admin avatarı

Her yıl Aralık ayında Bakanlar Kurulu kararı ile yeni mali hizmet yılında görevlendirilecek veya hizmet sözleşmesi yenilecek sağlık personeli ünvanları ve hizmet birimleri yayınlandı.

4924 sayılı yasa ile Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, sözleşmeli sağlık personeli olarak 2015 yılında görevlerine devam edecek sözleşmeli çalışacak personelin unvanları açıklandı.

Yayınlanan bu ünvan ve hizmet birimleri yeni bir alım değil 2015 mali hizmet yılında da sözleşme imzalayacak 4924 sayılı kanuna tabi olarak görev yapan sağlık personeli kapsamaktadır.

Resmi Gazete’de yayınlanan 2014/7067 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ekinde yer verilen cetvele göre, 2015 yılında, 10027 sözleşmeli sağlık personeli aşağıdaki cetvelde belirtilen birimlerde ve unvanlar verilmişti.

(1) SAYILI CETVEL

SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI VE BU POZİSYONLARDA

İSTİHDAM EDİLECEKLERDE ARANACAK NİTELİKLER

UNVANI        NİTELİĞİ

Uzman Tabip   Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre uzman olanlar

Tabip   Tıp fakültesi mezunu

Diş Tabibi        Diş hekimliği fakültesi mezunu

Eczacı  Eczacılık fakültesi mezunu

Veteriner          Veteriner fakültesi mezunu

Biyolog            Fen-edebiyat fakültesi biyoloji bölümü mezunu

Psikolog           4 yıllık fakültelerin psikoloji bölümü mezunu

Sosyal Çalışmacı          Fakülte veya 4 yıllık yüksek okulların sosyal hizmetler bölümü mezunu

Diyetisyen        Fakülte veya 4 yıllık yüksek okulların diyetisyenlik bölümü mezunu

Fizyoterapist    Fakülte veya 4 yıllık yüksek okulların fizyoterapist bölümü mezunu

Çocuk Gelişimcisi        Fakülte veya 4 yıllık yüksek okulların çocuk gelişimi bölümü mezunu

Odyolog          Fakülte veya 4 yıllık yüksek okulların odyoloji bölümü mezunu

Tıbbi Teknolog Sağlık eğitim enstitüsü mezunu

Sağlık Teknikeri           Sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu mezunu olup sağlık teknikeri olarak mezun olanlar

Hemşire (4 yıllık Y.O.) 4 yıllık yüksek okulların hemşirelik bölümü mezunu

Hemşire (2 yıllık Y.O.) 2 yıllık yüksek okulların hemşirelik bölümü mezunu

Hemşire (S.M.L.)        Sağlık meslek lisesi mezunu

Ebe (4 yıllık Y.O.)       4 yıllık yüksek okulların ebelik bölümü mezunu

Ebe (2 yıllık Y.O.)       2 yıllık yüksek okulların ebelik bölümü mezunu

Ebe (S.M.L.)   Sağlık meslek lisesi mezunu

Sağlık Memuru (4 yıllık Y.O.)  4 yıllık yüksek okulların ilgili bölümü mezunu

Sağlık Memuru (2 yıllık Y.O.)  2 yıllık yüksek okulların ilgili bölümü mezunu

Sağlık Memuru (S.M.L.)          Sağlık meslek lisesi mezunu

(2) SAYILI CETVEL

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN AYLIK BRÜT ÜCRETLERİNE İLİŞKİN

TABAN VE TAVAN ORANLARI

POZİSYON UNVANI VEYA NİTELİĞİ      TABAN ORANI         TAVAN ORANI

Uzman Tabip   1,5       2,5

Tabip – Diş Tabibi        1,2       2,2

4 yıl ve üzeri fakülte mezunu     0,9       1,9

2-3 yıllık yüksek okul mezunu  0,8       1,7

Lise ve dengi okul mezunu        0,7       1,5

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts