13-14 MART’TA YURT ÇAPINDA İŞ BIRAKIYORUZ

admin avatarı

Yüzbinlerce sağlık çalışanı, çalışma koşullarının düzeltilmesi, emekliliğe yansıyacak temel ücretlerin iyileştirilmesi, tüm vatandaşların eşit, ücretsiz, nitelikli sağlık hizmeti alabilmeleri talebiyle 13-14 Mart tarihlerinde yurt genelinde iş bırakacak. Bağımsız Sağlık-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktar da eyleme destek vereceklerini açıklayarak, “Tıp Bayramı olarak ilan edilen 14 Mart sağlıkçılar için artık hiçbir anlam ifade etmemektedir. Bu nedenle üyelerimizle birlikte sağlıkçıların maruz kaldığı adaletsizliğe karşı biz de bu tarihlerde alanlarda olacağız” dedi.

Bağımsız Sağlık-Sen Başkanı Bayraktar yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının 13-14 Mart tarihlerinde ortak hareket ederek ülke gelinde iş bırakacaklarını ifade etti.

Sağlık çalışanlarının yaptıkları eyleme sağlık alanında faaliyet gösteren emek ve meslek örgütlerinin, sendikaların, derneklerin katkı vereceğini söyleyen Bayraktar, “Hep bir ağızdan sorunlarımızı gür bir sesle dile getireceğiz. Yetkililerin bizleri görmeyen gözleri, sorunlarımızı duymayan kulakları o gün açılmak zorunda kalacak” dedi. Bayraktar eylemin en önemli amaçlarından birinin ise bütün vatandaşların eşit, ücretsiz, nitelikli sağlık hizmetine kavuşabilmesi olduğunu kaydetti.

YIPRANMA SÖZÜ YERİNE GETİRİLMEDİ

Bayraktar, daha önce hükümetin geçtiğimiz yıl sonuna kadar sağlıkçılar için yıpranma payını çıkaracaklarına dair söz verdiğini, ancak geçen sürede bu sözün yerine getirilmediğini söyleyerek, “Mesleklerini icra ederken yıpranan sağlık çalışanları her an ölüm ve hastalık riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Hükümet biran önce sözünü tutmalı ve bütün sağlık çalışanlarını 2015 yılı içerisinde yıpranma payına kavuşturmalıdır” dedi.

EK ÖDEMELERİ EMEKLİLİĞE YANSITIN

Ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmaması konusunun sağlık çalışanlarının en önemli sorunlarından biri olduğunu kaydeden Bayraktar, “Ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmaması sağlık çalışanlarının aileleri ile birlikte geleceklerinden kaygı duymalarına neden olmaktadır. Emekli maaşları ek ödemesiz maaşa göre belirlenirken emekli maaşlarında büyük bir hak kaybı oluşmaktadır. Bu nedenle ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması için gerekli düzenlemelerin yapılması elzemdir” dedi. Bayraktar ayrıca ek göstergelerin yükseltilmesini isterken lisans tamamlama konusunda çıkarılan yasanın uygulanması için gerekli düzenlemelerin de yapılmasını talep etti.

TAŞERON VE ÖZELLEŞTİRME İSTEMİYORUZ

Bayraktar, taşeronlaşma uygulamalarının Türkiye’de kanayan bir yara olduğuna dikkat çekerek, sağlık gibi hayati bir alanda taşeronlaştırma uygulamasının yaygınlaştırılmak istenmesini asla kabul edemeyeceklerini belirtti.

Taşeron uygulamasının işyerlerine girmesi ile işyeri barışının da bozulacağını söyleyen Bayraktar, “Sağlık sektöründe taşeronlaşma çalışanların birçok hakkının gasp edilmesinin yanı sıra vatandaşa kaliteli bir hizmet sunulmasını da engelleyecektir. Bu nedenle sağlıkta taşeron ve özelleştirme istemiyoruz” dedi.

AĞIR VE KÖTÜ ÇALIŞMA KOŞULLARI DÜZELTİLMELİ

Tüm sağlık çalışanları için sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının oluşturulmasında ve de sürdürülmesinde hükümetin geç kaldığını ifade eden Bayraktar, “Sağlık çalışanları, çalıştıkları ortam ve son dönemlerde karşılaştıkları sıkıntılar nedeniyle yaşamlarından bezmiş durumdalar. Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin hala önüne geçilemedi. Sağlık çalışanlarının kendi sağlıklarını muhafaza edebilmeleri için ağır ve kötü çalışma koşulları iyileştirilmedi. Sağlıkçıların tamamı gelecek endişesi yaşamaktadır” ifadelerini kullandı.

Aile Sağlığı Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri’nde ki fazla ve esnek çalışma dayatmasına da son verilmesini isteyen Bayraktar, tüm bu sorunların çözüme kavuşması için 13-14 Mart tarihlerinde üyeleri ile birlikte alanlarda olacaklarını söyledi.  

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir