112 NAKDİ YEMEK YARDIMI HAKKINDA YENİ YAZI

admin avatarı

112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesimnde görev yapan personele ödenecek yemek yardımı konusunda son resmi yazı aşağıdaki şekildedir.

Buna göre halen Maliye ile görüşmeler sürmekte olup, nakdi yemek yardımı ” Ek Madde 2- (Ek: 25/7/2011-2011/2083 K.) Bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımından yararlanacak personelden Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personel (sözleşmeli personel dâhil), il sağlık müdürlüklerinin yemek servislerinden veya il sağlık müdürlüklerince belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı yataklı tedavi kurumlarının yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanır. Bu personelden hizmetin kesintisiz olması nedeniyle görev yerinden ayrılamayacak durumda bulunanlar kumanya verilmek suretiyle bu yardımdan yararlandırılabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenir” kapsamı dışındakilere ödeneceği ortaya çıkmıştır.

Yine bu yazıdan çıkan sonuca göre tüm 112 personeli bu yardımı alamayacak. Müdürlük yemek hizmeti vermediği birimlere bu yardımı ödeyecek. Müdürlük yemekhanesi, hastane yemekhanesi olan yerler nakdi yardım alamayacak.

İlgi yazı çerçevesinde sonuç itibariyle sadece periferin yemek yardımı alacağı görülmektedir. (personel sağlık NET- Özel Haber)

Tagged in :

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More Articles & Posts